Vacancy/ Vacature


students250-4 (3)

students250-4 (1)

student250-3
IOU TASTAM is looking for marketers. Everyone who recruits ten students can follow without charge one of our courses worth € 2500,- or get a one-time amount of €1250,-.

Naturally, this only applies if students have joined the course and paid their education fee.

If you are interested or if you have other inspiring ideas, then please let us know.
We look forward to hearing from you.

Iedereen die tien studenten verzamelt, kan zelf zonder kosten een cursus volgen t.w.v €2500,-of ontvangt een eenmalig bedrag van €1250,-.

Vanzelfsprekend geldt dit alleen als de studenten zich ook ingeschreven en betaald hebben voor de cursus.

Als je interesse gewekt is of als je andere inspirerende ideeën hebt dan horen we dit graag. Stuur ons een bericht hiernaast.

Message Successfully Sent!